Jewelry Tool Kits
Kit
Kit
Otto Frei Simple Jewelers Kit
Part # 138.561E
$130.00 $200.00
View Product
Kit
Otto Frei Basic Jewelers Kit
Part # 138.560E
$215.00 $270.00
View Product
Kit
Kit
Kit
Otto Frei Basic Metalsmithing Kit
Part # 138.510E
$580.00 $775.00
View Product
Kit
Kit
CCSF Otto Frei Simple Jewelers Kit
Part # 138.561E-CCSF
$138.00 $184.00
View Product